รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-26

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความรัก
1 โครินธ์ 13:1-13
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์