ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-26

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความรัก
1 โครินธ์ 13:1-13
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์