ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคเช้า 2017-02-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระปัญญาของพระเจ้า
1 โครินธ์ 2:6-9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์