รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-01-29

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : มีอยู่จริงหรือ?
อิสยาห์ 43:1-6
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์