ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-01-29

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : มีอยู่จริงหรือ?
อิสยาห์ 43:1-6
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์