ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2017-01-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
เศฟันยาห์ 3:20
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน