รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : อยากพบพระเยซู
มัทธิว 2:1-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์