ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : อยากพบพระเยซู
มัทธิว 2:1-16
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์