ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-11

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ทำไมต้องคนเลี้ยงแกะ
ลูกา 2:8-20
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์