รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-11

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ทำไมต้องคนเลี้ยงแกะ
ลูกา 2:8-20
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์