ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รับเสด็จ 1
สดุดี 139:1-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์