รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-12-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รับเสด็จ 1
สดุดี 139:1-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์