รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-11-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คาริสมา-ของประทานแห่งพระคุณ
โรม 5:15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน