รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-11-06

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เต็มด้วยการขอบพระคุณ
ฟีลิปปี 4:14-20
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์