ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-11-06

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : เต็มด้วยการขอบพระคุณ
ฟีลิปปี 4:14-20
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์