รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-30

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : น้ำตาบนสวรรค์
วิวรณ์ 21:4
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์