ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-30

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : น้ำตาบนสวรรค์
วิวรณ์ 21:4
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์