รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2017 : เดือนแห่งการระลึกสตรี