รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-20

คศ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่ด้วยการก้าวไปกับพระเจ้า
อฟ.4:11-13, คส.1:28, ฮบ.6:1-23
โดย คศ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู