รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

พฤศจิกายน 2017 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-08-23

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : ความเข้าใจในพระคัมภีร์ เพื่อชีวิตคริสเตียนที่เติบโต
กิจการฯ 2:42-47
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์