ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-10-09

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : รับใช้พระเจ้ารับใช้มนุษย์
โคโลสี 3:23-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน