รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-10-02

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : นักธรรม...นักทำ
1 ทิโมธี 4:6-8
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์