ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-25

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : We are one in Christ
กาลาเทีย 3:28, โรม 12:5
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง