รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-18

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : จงเฝ้าวอนอธิษฐาน
ลูกา 22:39-46
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ