รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2018 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-18

อ.พรเพ็ญ สุปินะ หัวข้อ : จงเฝ้าวอนอธิษฐาน
ลูกา 22:39-46
โดย อ.พรเพ็ญ สุปินะ