ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-11

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ถอยเก้าหนึ่ง
มัทธิว 6:6
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์