รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-11

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ถอยเก้าหนึ่ง
มัทธิว 6:6
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์