ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : นิเวศน์แห่งการอธิษฐาน
มาระโก 11:7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์