รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-07-31

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : ความรักมั่นคงของพระเจ้า
สดุดี 136
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์