ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-07-31

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : ความรักมั่นคงของพระเจ้า
สดุดี 136
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์