รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-01-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ใช้ชีวิตตามคำสอนพระเยซู
มัทธิว 7:24-27
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน