รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-01-03

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : Undercontrolled
สดด.31:14-24
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์