รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-12-27

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความรอดรอดมีค่าดั่งทองคำ
ฟิลิปปี 2:12-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์