รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-12-13

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : พระทัยของพระเจ้าในวันคริสต์มาส
ลูกา 2:14
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี