รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-12-06

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รับเสด็จ
ลก.1:78-79, 2คร.4:5-6
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์