รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

เทศนา ภาคบ่าย 2012-05-13

หัวข้อ : คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ
พระธรรมลูกา 13:1-9

โดย อ.มาร์ค  แซนด์ลิน