รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-11-29

ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์ หัวข้อ : อิสราเอล..ความหวังของโลก
โดย ศจ.วิลเลม กลาสฮาวเออร์