รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-11-22

อ.โยสิยาห์ สุตะวงค์ หัวข้อ : ฮันนาขอบพระคุณพระเจ้า
1 ซามูเอล 2:1-10
โดย อ.โยสิยาห์ สุตะวงค์