ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-11-02

ศจ.ศักดิ์สิษฏิ์ ม่วงศักดิ์ หัวข้อ : พระคุณของพระเจ้าต่อคนบาป
กิจการ 11:1-18
โดย ศจ.ศักดิ์สิษฏิ์ ม่วงศักดิ์