ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-10-19

อ.สมชาย ส่องทางธรรม หัวข้อ : เพราะพระคุณจึงเชื่อฟัง
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6-11
โดย อ.สมชาย ส่องทางธรรม