ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-05-25

ศจ.เอกพงศ์ สิงโต หัวข้อ : เป็นเหมือนดั่งนกอินทรีของพระเจ้า
สดุดี 103:1-5
โดย ศจ.เอกพงศ์ สิงโต