ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-05-04

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความเชื่อของบรรพบุรุษแห่งเรา
มาระโก 2:1-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน