ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-29

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ปีใหม่ความตั้งใจใหม่
ฟิลิปปี 3:12-14
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์