รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-29

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ปีใหม่ความตั้งใจใหม่
ฟิลิปปี 3:12-14
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์