ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-22

ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล หัวข้อ : ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
อิสยาห์ 9:2-7
โดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล