รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-22

ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล หัวข้อ : ด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
อิสยาห์ 9:2-7
โดย ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล