รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

ธันวาคม 2019 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-15

อ.ภากร มังกรพันธุ์ หัวข้อ : การเสด็จมาที่มีความหมาย
มธ. 1:18-24; 2:9-12
โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์