ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-12-15

อ.ภากร มังกรพันธุ์ หัวข้อ : การเสด็จมาที่มีความหมาย
มธ. 1:18-24; 2:9-12
โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์