รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-10-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : บทเรียน ณ เมรีบาห์
กันดารวิถี 20:1-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน