ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-10-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : บทเรียน ณ เมรีบาห์
กันดารวิถี 20:1-13
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน