ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-15

อศจ.รัตติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : จงขะมักเขม้นอธิษฐาน
เอเฟซัส 1:15-23
โดย อศจ.รัตติกาญน์ ชุมพู