รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-15

อศจ.รัตติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : จงขะมักเขม้นอธิษฐาน
เอเฟซัส 1:15-23
โดย อศจ.รัตติกาญน์ ชุมพู