ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-08

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเยซูสอนอธิษฐานอย่างไร
มัทธิว 6:7-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน