รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-30

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : วิธีแก้ปัญหา
มาระโก 5:24
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์