ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤษภาคม 2020 : เดือนแห่งการแบ่งปัน

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-23

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิตติเรืองแสง หัวข้อ : ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร?
ลูกา 18:9-14
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิตติเรืองแสง