รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-23

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิตติเรืองแสง หัวข้อ : ชีวิตของท่านเป็นอย่างไร?
ลูกา 18:9-14
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิตติเรืองแสง