รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-09

อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : แบบอย่างแห่งรักแท้
1 ยอห์น 3:11-18
โดย อศจ.รัตน์ติกาญจน์ ชุมพู