ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-09

อศจ.รัตน์ติกาญน์ ชุมพู หัวข้อ : แบบอย่างแห่งรักแท้
1 ยอห์น 3:11-18
โดย อศจ.รัตน์ติกาญจน์ ชุมพู