รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-02

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : บทเรียนจากชีวิตของดาวิด
สดุดี 51:10-12, 32:5
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์