ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-06-02

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : บทเรียนจากชีวิตของดาวิด
สดุดี 51:10-12, 32:5
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์