ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-26

ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : บรรพชนแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี