รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-19

ภากร มังกรพันธุ์ หัวข้อ : บทเรียนสำหรับผู้อาวุโส
เฉลยธรรมบัญญัติ 4:6-9
โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์