รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-05

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : อย่าใช้ชีวิตให้สูญเปล่า
1 โครินธ์ 6:19-20
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์