ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-05

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : อย่าใช้ชีวิตให้สูญเปล่า
1 โครินธ์ 6:19-20
โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์