ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-02-17

ศจ.ดร.วีระชัย โกแวร์ หัวข้อ : มา เรียน ไป


โดย ศจ.ดร.วีระชัย โกแวร์