รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

เทศนา ภาคบ่าย 2013-02-03

คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ความรักของพระเจ้า
สดด.143:8,1 ยน.4:19

โดย คศ.ดารณี วราเศรษฐ์