ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-13

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตตามสั่ง
ลูกา 6:27-36

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์