ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-11-18

Prayoon Limahutaseranee หัวข้อ : จดหมายรักจากคุก
ฟิลิปปี 1:1-11

โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเสรณี