ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-11-04

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : การขอบพระคุณ
สดุดี 100:1-5

โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ